Puslapis kuriamas
UAB „KĖDAINIŲ ODA“ įgyvendina projektą „UAB „Kėdainių oda“ veiklos procesų optimizavimas diegiant e-verslo sprendimą“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0355.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 30.322,08 Eur (trisdešimt tūkstančių trijų šimtų dvidešimt dviejų eurų ir 08 centų) projektui skirtų finansavimo lėšų.

Projekto tikslas - padidinti UAB „Kėdainių oda“ produktyvumą, diegiant pažangų elektroninio verslo sprendimą. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Kėdainių oda“ įsigis kompiuterinę įrangą ir įdiegs pažangią verslo valdymo sistemą. Įmonės šiuo metu naudojami verslo valdymo įrankiai riboja įmonės plėtros galimybes, o įdiegta sistema automatizuos ir supaprastins verslo procesus, sudarydama sąlygas sėkmingai vystyti verslą.
Įsigyta įranga bus nuolat naudojama UAB „Kėdainių oda“ veikloje, o tai sudarys sąlygas efektyviau ir kokybiškiau dirbti. E.verslo sprendimo dėka bus automatizuoti ir apjungti svarbiausi įmonės verslo procesai. Automatizavus nemažai rankinio darbo reikalaujančius verslo procesus, sutrumpės atliekamų darbų trukmė ir bus padaroma mažiau klaidų. Tai nulems kaštų mažėjimą ir didins darbo našumą.